แจกแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจกแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

anonchobpost

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2560, 02:21:00 AM เข้าชม 7 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


โหลดแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารณเละทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล
- ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเว็บที่ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูเพจสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูยูทูบสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูบล๊อกที่ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ