DFT Printer หรือ TD Printer เครื่องปริ้นฟิล์มลง Cotton และก็ ผ้าทุกชนิด DFT Printer หรือ TD Printer เครื่องปริ้นฟิล์มลง Cotton และก็ ผ้าทุกชนิด

Naprapats เมื่อ: กันยายน 18, 2564, 11:42:16 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 20, 2564, 01:32:28 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างบุคลากรเยอะแยะ ลดเงินลงทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 21, 2564, 01:59:09 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างบุคลากรมากมาย ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 22, 2564, 11:57:38 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างบุคลากรเยอะแยะ ลดต้นทุนไปได้มากจริง