DFT Printer หรือ TD Printer เครื่องปริ้นฟิล์มลง Cotton และก็ ผ้าทุกชนิด DFT Printer หรือ TD Printer เครื่องปริ้นฟิล์มลง Cotton และก็ ผ้าทุกชนิด

Naprapats เมื่อ: กันยายน 03, 2564, 10:21:27 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างบุคลากรเยอะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 05, 2564, 01:09:31 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานเยอะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 06, 2564, 12:10:27 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานเยอะแยะ ลดเงินลงทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 06, 2564, 09:51:28 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานมากมาย ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 07, 2564, 10:06:52 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างบุคลากรเยอะแยะ ลดเงินลงทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 08, 2564, 07:57:02 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะ ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 10, 2564, 01:38:28 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างบุคลากรเยอะ ลดเงินลงทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 10, 2564, 08:42:32 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานเยอะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 12, 2564, 02:18:50 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างบุคลากรเยอะแยะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 12, 2564, 09:47:15 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะแยะ ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 13, 2564, 07:57:27 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานมาก ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 14, 2564, 09:13:20 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างบุคลากรมากมาย ลดทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 16, 2564, 01:20:29 AM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานมากมาย ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 16, 2564, 07:58:31 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องว่าจ้างพนักงานเยอะแยะ ลดต้นทุนไปได้มากจริง
Naprapats เมื่อ: กันยายน 17, 2564, 07:59:59 PM
เครื่องนี้ดูดีแถมยังคงใช้คนทำน้อยไม่ต้องจ้างพนักงานมากมาย ลดต้นทุนไปได้มากจริง