จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

pramotepra222

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2562, 02:58:30 AM เข้าชม 5 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
 - วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
เข้าดูยูทูบสอบ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
เข้าดูเว็บที่  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

Tags : แนวข้อสอบ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.