หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

ttads2522

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2561, 08:44:03 PM เข้าชม 5 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ


- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
- ความรู้ทั่วไปเรื่องการจัดเก็บเอกสาร
- ความรู้ทั่วไปเรื่องการเขียนรายงานการประชุม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ
เข้าดูยูทูบสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ
เข้าดูเว็บที่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ


 
  
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ,จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ,จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ