สรุปแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สรุปแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

teeratum123

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: กันยายน 16, 2561, 12:50:31 PM เข้าชม 3 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


โหลดแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เข้าดูยูทูบสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เข้าดูเว็บที่  นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Tags : แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี