หมวดเมนูหลัก => โปรโมท => ข้อความที่เริ่มโดย: xcepter2016 ที่ กรกฎาคม 16, 2560, 08:19:00 AM

หัวข้อ: แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
เริ่มหัวข้อโดย: xcepter2016 ที่ กรกฎาคม 16, 2560, 08:19:00 AM
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

(https://3.bp.blogspot.com/-9_Lwgo1jfI0/V6c96spESdI/AAAAAAAAFLs/3L3wP44bThoi-EhIF9QKDnrnwKAJYv62gCLcB/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg)
ภาค ก
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเกษตร
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ชุด 1
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ชุด 2
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
-แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ ชุดที่ 1
-พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร ๒๕๒๒
-พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม
-สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dopathailand.blogspot.com/ (http://dopathailand.blogspot.com/)
https://www.facebook.com/brainmedie/ (https://www.facebook.com/brainmedie/)
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊ก http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html (http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html)โหลดแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครอง
นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
เจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)
นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (http://dopathailand.blogspot.com/)

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267k (http://line.me/ti/p/@khf7267k)
e-mail : todsaporn620@gmail.com (http://mailto:todsaporn620@gmail.com)
(https://4.bp.blogspot.com/-EbomFaq79pM/V6c5bckW6UI/AAAAAAAAFK4/hyZJ9qrPk2IJFuxECp7BJ6w6b3dG75vlACEw/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599.jpg)
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : (อัพเดทล่าสุด) (http://dopathailand.blogspot.com/2016/08/blog-post_74.html)

เครดิตบทความจาก : http://dopathailand.blogspot.com/2016/08/blog-post_74.html (http://dopathailand.blogspot.com/2016/08/blog-post_74.html)

Tags : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.),(อัพเดทล่าสุด),แนวข้อสอบ